Три стойки с фигурами Три стойки с фигурами

4,350